Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 

 

Ν.Δ. 420/1970 Αλευτικός Κώδικας (Ενοποιημένο κείμενο)

Β.Δ. 666/1966 Περί αδειών αλιευτικών σκαφών

Β.Δ. 666/1966 Περί αδειών αλιευτικών σκαφών (Ενοποιημένο κείμενο)

Β.Δ. 917/1966 Περί κανονισμού της δια μηχανοτρατών αλιείας.

Β.Δ. 917/1966 Περί κανονισμού της δια μηχανοτρατών αλιείας. (Ενοποιημένο κείμενο)

Β.Δ. 817/1966 Περί κανονισμού της δια τρατών αλιείας

Β.Δ. 817/1966 Περί κανονισμού της δια τρατών αλιείας (Ενοποιημένο κείμενο)

Π.Δ. 25/1993 Περί κανονισμού της δια κυκλικων δικτύων (γρι-γρι) αλιείας

Β.Δ. 23-3-1953 Περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) αλιείας

Β.Δ. 23-3-1953 Περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) αλιείας(Ενοποιημένο κείμενο)

Π.Δ. 373/1985 Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία.

Π.Δ. 373/1985 Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία.(Ενοποιημένο κείμενο)

Π.Δ. 261/1991 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

Π.Δ. 261/1991 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη.(Ενοποιημένο κείμενο)

 

 

 

 

 

www.hcg.gr