Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση - Σεμινάρια
Αναρτήσεις

Λιμενικές Αρχές (εσωτ. δίκτυο)

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας.

Στα πλαίσια της ίδρυσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συστάθηκε η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας η οποία ανήκει στον Κλάδο Αστυνομίας και Τάξης. Αντικείμενό της είναι η διασφάλιση των κανόνων που διέπουν την αλιεία μέσω της εποπτείας των Λιμενικών Αρχών.

Όπως είναι γνωστό η αλιεία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους παραγωγής και ανάπτυξης της χώρας και ο έλεγχος αποτελεί σημαντικό κομμάτι ώστε να εξασφαλιστεί ο θαλάσσιος πλούτος και η επάρκεια του πληθυσμού των αλιευμάτων.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας στα πλαίσια των Κοινοτικών Κανονισμών, σκοπεύει στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων των Λιμενικών Αρχών και των αλιέων.

Καλή περιήγηση.Επικαιρότητα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας .Αλιεία στα διεθνή ύδατα (όροι & προυποθέσεις)


"Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός"Αλιεία Αχινών
Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica)Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας
Εμφάνιση του ξενικού είδους Λεονταρόψαρου στο Αιγαίο
 

Πληροφορίες Έντυπα
Έντυπα Διοικητικών Κυρώσεων Αρμόδιες Αρχές Έκδοσης Αδειών
Πίνακας Προστίμων Κατάλογος Κοινοτικών Επιθεωρητών
Πίνακας Αναφορών Λιμ. Αρχών Καθορισμένοι Λιμένες Ερυθρού τόνου
Αλιευτικός Κώδικας

Καθορισμένοι Λιμένες ( Καν. 1967/06)
Εντυπα - Δικαιολογητικά
Χρήσιμα
Δορ. Σύστημα Παρακολούθησης
Στατιστικά Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (ERS)
   
Κατάλογος Α/Κ εργαλείων (EU)  
Ενιαίο Πληρ. Σύστημα Αλιείας
Συχνές Ερωτήσεις
Είσοδος στο Ε.Π.Σ.Α.  
Καταχώρηση Κυβερνήτη
Έντυπα -Οδηγίες Καταχώρησης
Αλιεύματα
Απαγορεύσεις Αλιείας
Ψάρια
Τράτα Βυθού (Μηχανότρατα)
Κεφαλόποδα Μηχονότρατα (Χάρτης)
Καρκινοειδή Κυκλικά Δίχτυα (Γρι-Γρι)
Όστρακα Βιντζότρατα - Πεζότρατα (Τράτα)
Δολώματα Δίχτυα - Παραγάδια
Κατάλογος Αλιευμάτων Ερασιτεχνική Αλιεία
Κατάλογος Αλιευμάτων (EC) Χρονικές- Τοπικές
Οδηγός Τονοειδών (ΥΠ.Α.Α.& Τ) Λοιπές Απαγορεύσεις
Θαλάσσια Θηλαστικά Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου(ΕΘΠΑΒΣ)

Copyright © ΔΕΛΑΛ Β 2017. All Rights Reserved