Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση - Σεμινάρια
Αναρτήσεις

Λιμενικές Αρχές (εσωτ. δίκτυο)

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας.

Στο πλαίσιο της ίδρυσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συστάθηκε η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας η οποία ανήκει στον Κλάδο Αστυνομίας και Τάξης. Αντικείμενό της είναι η διασφάλιση των κανόνων που διέπουν την αλιεία μέσω της εποπτείας των Λιμενικών Αρχών.

Όπως είναι γνωστό η αλιεία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους παραγωγής και ανάπτυξης της χώρας και ο έλεγχος αποτελεί σημαντικό κομμάτι ώστε να εξασφαλιστεί ο θαλάσσιος πλούτος και η επάρκεια του πληθυσμού των αλιευμάτων.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας στο πλαίσιο των Κοινοτικών Κανονισμών, σκοπεύει στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων των Λιμενικών Αρχών και των αλιέων.

Καλή περιήγηση.Επικαιρότητα

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp.

 

Πρόσθετα εθνικά διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα, ετήσιας ισχύος.


Εμφάνιση του δηλητηριώδους ψαριού "Λαγοκέφαλος" .


Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας .


"Πίνακας Λιμένων εκφόρτωσης (upd. 10/2018)""Αφήνω τον γόνο να γίνει γονιός"Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica)

Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας
Εμφάνιση του ξενικού είδους Λεονταρόψαρου στο Αιγαίο
 

Πληροφορίες Έντυπα
Έντυπα Διοικητικών Κυρώσεων Αρμόδιες Αρχές Έκδοσης Αδειών
Πίνακας Προστίμων Κατάλογος Κοινοτικών Επιθεωρητών
Πίνακας Αναφορών Λιμ. Αρχών Καθορισμένοι Λιμένες Ερυθρού τόνου
Αλιευτικός Κώδικας

Καθορισμένοι Λιμένες Ξιφία
Καθορισμένοι Λιμένες ( Καν. 1967/06)
Χρήσιμα
Εντυπα - Δικαιολογητικά
Δραστηριότητα Λιμ. Αρχων - Δ.ΕΛ.ΑΛ. Δορ. Σύστημα Παρακολούθησης
  Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (ERS)
Κατάλογος Α/Κ εργαλείων (EU)  
Πληρ. Συστήματα Αλιείας
Συχνές Ερωτήσεις
Είσοδος στο Ε.Π.Σ.Α.  
Είσοδος στο Ε.Α.Μ.
Είσοδος στο Ο.Σ.Π.Α.
Αλιεύματα
Απαγορεύσεις Αλιείας
Ψάρια
Τράτα Βυθού (Μηχανότρατα)
Κεφαλόποδα Μηχανότρατα (Χάρτης)
Καρκινοειδή Κυκλικά Δίχτυα (Γρι-Γρι)
Όστρακα Βιντζότρατα - Πεζότρατα (Τράτα)
Δολώματα Δίχτυα - Παραγάδια
Κατάλογος Αλιευμάτων Ερασιτεχνική Αλιεία
Κατάλογος Αλιευμάτων (EC) Χρονικές - Τοπικές
Οδηγός Τονοειδών (ΥΠ.Α.Α.& Τ) Λοιπές Απαγορεύσεις
Θηλαστικά - Καρχαριοειδή Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου(ΕΘΠΑΒΣ)

Copyright © ΔΕΛΑΛ Β 2018. All Rights Reserved