ΓΡΙ-ΓΡΙ

ΓΡΙ ΓΡΙ ΗΜΕΡΑΣ

Απαγορεύεται η αλιεία τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο Π.Δ. 25/93

 

Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι ημέρας κατά την διάρκεια της νύχτας εκτός αν αλιεύει μόνο μεταναστευτικά ψάρια και χωρίς να χρησιμοποιεί φώς τηρώντας τους περιορισμούςτου ΒΔ 23-03-1953 Β.Δ 17-08-1955

 

 

ΓΡΙ ΓΡΙ ΝΥΧΤΑΣ

Απαγορεύεται η αλιεία από 15 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου Π.Δ. 25/931

 

Απαγορεύεται η αλιεία σε βάθος μικρότερο των 30 m Β.Δ. 23/3/53

 

Απαγορεύεται η αλιεία κατά την πανσέληνο, δύο ημέρες πριν και δύο μετά από αυτή Π.Δ. 25/93

 

Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον η ένταση της φωτεινής πηγής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) κεριά ανά μονάδα φωτισμού (ρομπότ ή λέμβο)Π.Δ. 25/93

 

Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον ο αριθμός ρομπότ ή λέμβων υπερβαίνει τις πέντε (5) Π.Δ. 25/93

 

Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον το χρησιμοποιούμενο φως (λουξ) δεν καλύπτεται από καταυγαστήρα Π.Δ. 25/93

 

Τα ρομπότ θεωρούνται μονάδες συγκέντρωσης ιχθύων και θα πρέπει να έχουν την σήμανση του Α/Κ που ανήκουν ΚΑΝ ΕΕ 404/2011

 

 • ΓΡΙ ΓΡΙ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ

  Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση μικρότερη των 100 m από την ακτή Π.Δ. 25/93

   

  Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από τις σταθερές αλιευτικές εγκαταστάσεις των θυννείων, εφόσον αυτές βρίσκονται σε λειτουργία.Β.Δ. 23/3/53

   

  Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση 1.000 μέτρων από τα στόμια των ιχθυοτροφείων, εφόσον αυτά είναι ανοιχτά για εσοδεία.Β.Δ. 23/3/53

   

  Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον γίνεται χρήση των κυκλικών διχτύων ως συρομένων.Β.Δ. 23/3/53

   

  Απαγορεύεται η χρήση γρι-γρι σε απόσταση εντός των 300 m από την ακτή ή σε βάθος μικρότερο των 50 m στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή. Τα γρι-γρι δεν αλιεύουν σε βάθη μικρότερα από το 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους του (μέγιστο 120 m) ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Απαγορεύεται η αλιεία µε γρι-γρι, πάνω από βυθούς µε θαλάσσια βλάστηση, ιδίως Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια φανερόγαµα. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Τα αλιεύµατα γρι-γρι εκφορτώνονται και διατίθενται στο εµπόριο για πρώτη φορά µόνο στους εκάστοτε λιµένες που καθορίζονται από τα κράτη µέλη. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Το µήκος των διχτυών περιορίζεται σε 800 m και το κατακόρυφο ύψος σε 120 m, εκτός από την περίπτωση των γρίπων αλιείας τόνου. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Για το γρι γρί το ελάχιστο μέγεθος ματιών διχτυών είναι 14 mm (μετρούμενα διαγωνίως).ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006. Για τα γρι γρί ημέρας ισχύει το άνοιγμα ματιού των 40mm (μετρούμενα διαγωνίως) Β.Δ. 445/1963

   

  Πίνακας απαγορεύσεων (Σχέση απόστασης - βάθους - άλτους διχτύου)