ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΆΘΕ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ  ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 500 Μ. ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡ. 14 Ε.Κ.Λ.ΙΕΡΙΣΣΟΥ(ΦΕΚ 511Β/22-9-87)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ      

  1. 40°  26΄505΄΄, 23°  21΄029΄΄   
  2. 40°  26΄847΄΄, 23°  51΄175΄΄
  3. 40°  25΄153΄΄, 23°  53΄266΄΄
  4. 40°  24΄760΄΄, 23°  52΄480΄΄
Π.Δ. 115/2007 (ΦΕΚ 146Α'/2007)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΑΛΙΕΙΑ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ  ΑΠΌ ΤΙΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΥΡΙ" ΚΟΛΠΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 1ΝΜ ΑΡΘΡΟ 27 Ε.Κ.Λ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (ΦΕΚ407Β/80)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Η ΑΛΙΕΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΥΡΙ" ΚΟΛΠΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 1ΝΜ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 2 ΝΜ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΈΒΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ  ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΑΡΘΡΟ 5§2 Β.Δ. 917/66 (ΦEΚ 248Α)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΣΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΥ.
ΑΡΘΡΟ 8§2 Β.Δ. 917/66 (ΦEΚ 248Α)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 3ΝΜ ΑΚΤΙΝΟΕΙΔΩΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΑΡΘΡΟ 7§1 Β.Δ. 917/66 (ΦEΚ 248Α)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ  ΕΣΩΘΕΝ ΤΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΗΣΟ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΩΝΙΑΣ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΙ) ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.
ΑΡΘΡΟ 10§2 Β.Δ. 917/66 (ΦEΚ 248Α)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΒΥΘΟΥΣ MΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ, ΙΔΙΩΣ POSIDONIA OCEANICA Η ΑΛΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΑΝΕΡΟΓΑMΑ11 KAN EK 1967/2006
Υ.Α 167378/2007 (ΦΕΚ 241 Δ)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ν.4282/2014 (ΦΕΚ 182Α΄)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η΄ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΙ ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 200 Μ. ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ, ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/09-02-2004 (ΦΕΚ 336Β/2004)    ΥΑ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/63059/4320/12-11-2003 (ΦΕΚ 1710Β/2003)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΡΩΝΑΙΟ ΚΟΛΠΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΝΙΣΤΡΟ (ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ) ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟ) ΒΔ 917/1966 (ΦΕΚ 248Α/1966) ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΒΔ 50/1967 (ΦΕΚ 13Α/1967) 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΜΕ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, ΜΕ ΔΙΧΤΥΑ ΤΡΑΤΑΣ, ΔΡΑΓΕΣ, ΓΡΙ-ΓΡΙ, ΓΡΙΠΟΥΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ Η΄ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΧΤΥΑ,  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΙΣΟΒΑΘΗ ΤΩΝ 30 μ.  (ΖΩΝΕΣ 07-08-010-011-012-013-014) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΔΡΕΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΙΣΟΒΑΘΗ ΤΩΝ 30Μ. (ΖΩΝΗ 09) ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΧΑΡΤΗ -

ΥΑ 2442/51879/28-04-2016 (ΦΕΚ 118Δ΄)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1967/2006