Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών 27/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων 27/11/2019
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Υδρας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 26/11/2019
Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 25/11/2019
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ, Β ́και Ε ́ Εξαμήνων,Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 25/11/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 05/2019 25/11/2019
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» 22/11/2019
Αρχικοί πίνακες και πίνακες αποκλειόμενων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ηπείρου 20/11/2019
Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακής Γραμμής με σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 για συμβάσεις ενός έτους και μέχρι 31/10/2023 για συμβάσεις ισχύος τετραετούς διάρκειας 19/11/2019
Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 19/11/2019
Οριστικοί πίνακες και επιλεγέντων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΝ Χίου 18/11/2019
Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλεγέντων κατόπιν αναπομπής ΑΕΝ Ηπείρου 18/11/2019
Πίνακες συμπληρωματικά εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Ηπείρου, Κρήτης, Κύμης και Μακεδονίας το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. 15/11/2019
Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Ηπείρου, Κρήτης, Κύμης και Μακεδονίας το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. 14/11/2019
Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, μετά την εξέταση των ενστάσεων , υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου τμήματος, για τα τμήματα των διευθύνσεων εκπαίδευσης Ναυτικών και Ναυτικής εργασίας του ΥΝΑΝΠ (αρίθμ. 2901.03/22605/2019, ΑΔΑ: ΩΖΘΤ4653ΠΩ-Τ 13/11/2019
Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης κατά αξιολογική σειρά ωρομίσθιων καθηγητών και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ. 12/11/2019
Ανακοίνωση πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 12/11/2019
Oρθή επανάληψη πίνακα επιτυχόντων Ε.Ε.Π. ειδικότητας Αγγλικής φιλολογίας ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδ/κού έτους 2019-2020 07/11/2019
Μητρώου Παραδοσιακών σκαφών 05/11/2019
Αρχικοί πίνακες ωρομίσθιων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 04/11/2019
Οριστικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά υποψηφίων Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ΑΕΝ Ασπροπύργου 04/11/2019
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ηπείρου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 04/11/2019
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος για τις οργανικές μονάδες ΔΕΚΝ-Α΄, ΔΕΚΝ-Δ΄, ΔΝΕΡ -Δ΄του ΥΝΑΝΠ 01/11/2019
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ 31/10/2019
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 04/2019 31/10/2019

Σελίδες

Wildcard SSL