Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 11/05/2020
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 11/05/2020
Προκήρυξη για την εισαγωγή ΙΔΙΩΤΩΝ στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 08/05/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 08/05/2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020 – 31.05.2020 05/05/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 04/05/2020
Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ε.Ε.Π. ακαδημαϊκου έτους 2019-2020 ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 01/05/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30/04/2020
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/2020 27/04/2020
Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ 30.03.2020 (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 23/04/2020
Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ 30.03.2020 (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 22/04/2020
Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) 22/04/2020
Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ 30.03.2020 (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 21/04/2020
Οριστικοί Πίνακες επιλεγέντων Ε.Ε.Π. ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ 16/04/2020
Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 13/04/2020
Αρχικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ 10/04/2020
Οριστικοί Πίνακες Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων 09/04/2020
Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων κατά Αξιολογική Σειρά Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 09/04/2020
Αρχικος πίνακας επαναπροκύρηξης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 07/04/2020
Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι), χρήσης ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχιας αλιείας. 02/04/2020
Ενημέρωση για Έκτακτα Μέτρα στο ΜΤΝ λόγω του Κορωναϊού (COVID-19) 17/03/2020
Ανακοίνωση Πινάκων Επιτυχόντων & Επιλαχόντων υποψηφίων ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2019 - Προθεσμία Υποβολής ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. 13/03/2020
Ανακοίνωση Αναστολής Διαδικασίας Υψομέτρησης υποψηφίων Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 12/03/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 12/03/2020
Ανακοίνωση Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 11/03/2020

Σελίδες

Wildcard SSL