Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Ανακοίνωση Συγκεντρωτικού Αλφαβητικού Πίνακα Καλουμένων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 - Πρόγραμμα Υψομέτρησης 10/03/2020
Ενημερωτικές οδηγίες για τα στελέχη του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. εναρμονισμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον Νέο Κορονοϊό 2019 nCoV (Κίνα) 10/03/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 09/03/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ηπείρου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 09/03/2020
Ανακοίνωση Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 06/03/2020
Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών 4ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2020 06/03/2020
Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών 3ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2020 05/03/2020
Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π Μηχανικών ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 05/03/2020
Οριστικός πίνακας κατάταξης κατ΄αξιολογική σειρά Ε.Ε.Π Χημικού/Χημικού μηχανικού ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, κατόπιν αναπομπής 05/03/2020
Ανακοίνωση Επιτροπής παραλαβής – ελέγχου δικαιολογητικών, μοριοδότησης και κατάταξης υποψήφιων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 04/03/2020
Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών 7ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2020 04/03/2020
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Γ' & Δ' εξαμήνων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 04/03/2020
Ανακοίνωση πινάκων συμμετεχόντων ανά Κατηγορία/ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 03/03/2020
Ανακοίνωση πινάκων συμμετεχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης 03/03/2020
Προκήρυξη Αρχικού και Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 ή μέχρι 31/10/2023. 27/02/2020
Τροποποιητικός πίνακας δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 01/11/2020-31/10/2021 (Ορθή επανάλληψη) 27/02/2020
Ανακοίνωση συμπληρωματικά καλούμενων υποψήφιων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 που επέτυχαν στις Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες 27/02/2020
Ακύρωση Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 01/2020 27/02/2020
Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών 5ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2020 27/02/2020
Ανακοίνωση συμπληρωματικά καλούμενων υποψήφιων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 που επέτυχαν στα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών - Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών 26/02/2020
Θέματα Ημερήσιας διάταξης 01/27-02-20 26/02/2020
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 24/02/2020
Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών 9ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2020 21/02/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 20/02/2020
Ανακοίνωση συμπληρωματικά καλούμενων υποψήφιων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 που κρίθηκαν κατάλληλοι/ες στην ΑΝΥΕ - Πρόγραμμα Αθλητικών Δοκιμασιών 19/02/2020

Σελίδες

Wildcard SSL