Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
3η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο 07/10/2020
Οριστικοί – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 06/10/2020
Διενέργεια κλήρωσης ανάδειξης ειδικών εξεταστών για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών ΥΝΑΝΠ (ορθή επανάληψη) 02/10/2020
Πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 01/10/2020
Λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ναυπλίου 01/10/2020
Πρόσκληση κατάταξης τεσσάρων (04) Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 30/09/2020
Παροχή οδηγιών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID 19 και προστασίας της δημόσιας υγείας ενόψει έναρξης χειμερινών διδακτικών εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 29/09/2020
Οριστικοί πίνακες Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Μακεδονίας 2020-2021 28/09/2020
Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) προς κάλυψη κενών θέσεων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 25/09/2020
Oριστικοί πίνακες επιτυχόντων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολής Μηχανικών 25/09/2020
Οριστικοί πίνακες και πίνακες επιλεγομένων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25/09/2020
Ημερήσια Διάταξη Αριθ. 03/25-09-2020 Γνωμοδότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 24/09/2020
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 23/09/2020
Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 21/09/2020
2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο 16/09/2020
Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 08/09/2020
Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 04/09/2020
Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 05/2020 Πρόσκλησης – Διακήρυξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 04/09/2020
Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων ιδιωτών μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 02/09/2020
Τροποποίηση μέρους των όρων και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 05/2020 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 01/09/2020
Ανακοίνωση για τα Σωματεία Ιδιοκτητών Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης 01/09/2020
Υπ’αριθμ. 05/2020 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 28/08/2020
Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ 26/08/2020
Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2020 μέχρι 31/10/2021 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τριετούς διάρκειας 21/08/2020
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 20/08/2020

Σελίδες

Wildcard SSL