Ανακοινώσεις

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Ημνια
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 22/03/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 11/02/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 05/09/2018
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 28/11/2018
Ανακοίνωση ΑΕΝ/Ασπροπύργου 10/01/2017
Ανακοίνωση Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Θοδωρή Δρίτσα, σχετικά με την αυτόφωρη σύλληψη ατόμου κατόπιν καταγγελίας για απόπειρα δωροδοκίας του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας 07/02/2015
Ανακοίνωση Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, για την εκδήλωση ένοπλης επίθεσης στο M/T ''KALAMOS'' σημαίας Μάλτας 04/02/2015
Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού σχετικά με τα απότελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας. 31/10/2015
Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Πλοηγικό Σταθμό Ιτέας 11/05/2018
Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Πλοηγικό Σταθμό Κέρκυρας 10/05/2018
Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 03/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 08/05/2017
Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/11/2017
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 14/12/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 21/08/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 18/12/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 08/04/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 13/08/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 18/01/2018
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 21/09/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 13/04/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 06/10/2015
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών 01/07/2016
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών α) Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού και β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 28/09/2016
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 3/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21/10/2016
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΕ) 20/04/2018

Σελίδες

Wildcard SSL