Ανακοινώσεις

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Ημνια
Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Πλοηγικό Σταθμό Κέρκυρας 10/05/2018
Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 03/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 08/05/2017
Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15/11/2017
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 07/01/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 08/04/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 04/01/2018
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 31/01/2018
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 21/08/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 21/09/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 06/10/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 18/01/2018
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 14/12/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 10/03/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 13/08/2015
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 13/04/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 02/05/2018
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 26/09/2017
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης 18/12/2015
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών 01/07/2016
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών α) Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού και β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 28/09/2016
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 3/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21/10/2016
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΕ) 20/04/2018
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 01/02/2018
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 28/12/2017
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης έτους 2017, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ 23/01/2017

Σελίδες

Wildcard SSL