Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακής Γραμμής με σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 για συμβάσεις ενός έτους και μέχρι 31/10/2023 για συμβάσεις ισχύος τετραετούς διάρκειας 19/11/2019
Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 19/11/2019
Οριστικοί πίνακες και επιλεγέντων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΝ Χίου 18/11/2019
Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλεγέντων κατόπιν αναπομπής ΑΕΝ Ηπείρου 18/11/2019
Πίνακες συμπληρωματικά εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Ηπείρου, Κρήτης, Κύμης και Μακεδονίας το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. 15/11/2019
Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Ηπείρου, Κρήτης, Κύμης και Μακεδονίας το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. 14/11/2019
Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, μετά την εξέταση των ενστάσεων , υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου τμήματος, για τα τμήματα των διευθύνσεων εκπαίδευσης Ναυτικών και Ναυτικής εργασίας του ΥΝΑΝΠ (αρίθμ. 2901.03/22605/2019, ΑΔΑ: ΩΖΘΤ4653ΠΩ-Τ 13/11/2019
Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης κατά αξιολογική σειρά ωρομίσθιων καθηγητών και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ. 12/11/2019
Ανακοίνωση πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 12/11/2019
Oρθή επανάληψη πίνακα επιτυχόντων Ε.Ε.Π. ειδικότητας Αγγλικής φιλολογίας ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδ/κού έτους 2019-2020 07/11/2019
Μητρώου Παραδοσιακών σκαφών 05/11/2019
Αρχικοί πίνακες ωρομίσθιων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 04/11/2019
Οριστικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά υποψηφίων Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ΑΕΝ Ασπροπύργου 04/11/2019
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ηπείρου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 04/11/2019
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος για τις οργανικές μονάδες ΔΕΚΝ-Α΄, ΔΕΚΝ-Δ΄, ΔΝΕΡ -Δ΄του ΥΝΑΝΠ 01/11/2019
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ 31/10/2019
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 04/2019 31/10/2019
Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ. 30/10/2019
Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 30/10/2019
Απόφασης αναστολής ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.ΜΥΤ. 35 29/10/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 04/2019 25/10/2019
Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019. 25/10/2019
Ανακοίνωση πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΧΙΟΥ 24/10/2019
Παροχή διευκρινήσεων επί της Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας 24/10/2019
Οριστικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 24/10/2019

Σελίδες

Wildcard SSL