Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Προκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 15/01/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κρήτης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 15/01/2020
Ανακοίνωση πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Υδρας 14/01/2020
Οριστικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Κύμης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 13/01/2020
Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/A ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 13/01/2020
Ανακοίνωση Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 που πέτυχαν στην υψομέτρηση – Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. 09/01/2020
Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 09/01/2020
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 06/13-12-2019 και 07/30-12-2019 08/01/2020
Αρχικοί πίνακες αποκλειόμενων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κύμης 07/01/2020
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΑΕΝ 24/12/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 07/2019 24/12/2019
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ, Α' Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 19/12/2019
Ανακοίνωση πινάκων συμμετεχόντων ανά κατηγορία/υποκατηγορία και Καλούμενων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης - Πρόγραμμα Υψομέτρησης 17/12/2019
Ανακοίνωση πινάκων συμμετεχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης 17/12/2019
Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/A ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 11/12/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 10/12/2019
Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 09/12/2019
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κύμης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 05/12/2019
Πίνακες κάλυψης κενών θέσεων συμπληρωματικά εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Ηπείρου, Κρήτης και Μακεδονίας το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. 04/12/2019
Οριστικός πίνακας κατ΄ αξιολογική σειρά υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 03/12/2019
Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στη ΔΣΕΝ/Μετ/Θαλαμηπόλων 03/12/2019
Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων 02/12/2019
Οριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 29/11/2019
Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ διδακτικού έτους 2019-2020 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) 29/11/2019
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 05/2019 28/11/2019

Σελίδες

Wildcard SSL