Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 1001-1002) 23/07/2020
Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 22-07-2020 22/07/2020
Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 22-07-2020 22/07/2020
Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 901-902) 22/07/2020
Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων ΑΝΥΕ 21-07-2020 22/07/2020
Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 21-07-2020 21/07/2020
Αποτελέσματα εξετάσεων υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 5ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2020 21/07/2020
Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 801-802) 21/07/2020
Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 21-07-2020 21/07/2020
Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 20-07-2020 20/07/2020
Αποτελέσματα εξετάσεων υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 3ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2020 20/07/2020
Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 20-07-2020 20/07/2020
Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 701-702) 20/07/2020
Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 17-07-2020 17/07/2020
Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 17-07-2020 17/07/2020
Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 601-602) 17/07/2020
Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 16-07-2020 16/07/2020
Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 501-502) 16/07/2020
Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 16-07-2020 16/07/2020
Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 15-07-2020 15/07/2020
Προκήρυξη Αρχικού και Επαναληπτικου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τ 15/07/2020
Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 401-402) 15/07/2020
Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 15-07-2020 15/07/2020
Ανακοίνωση Πινάκων Επιτυχόντων & Επιλαχόντων υποψηφίων ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ έτους 2019 - Προθεσμία Υποβολής ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. 14/07/2020
Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 14-07-2020 14/07/2020

Σελίδες

Wildcard SSL