Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Συγκρότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) διετίας 2020-2022 04/06/2020
Ημερήσια Διάταξη 01/ 2020 05-06-2020 Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 04/06/2020
Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 1ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2020 04/06/2020
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 03/06/2020
Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών έτους 2020 02/06/2020
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 03/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο 02/06/2020
Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 02/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο 02/06/2020
Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 28/05/2020
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου 27/05/2020
Παράταση αιτήσεων σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ειδικότητας Πλοηγού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας 27/05/2020
Παράταση διαδικασιών πρόσληψης εκτάκτου ναυτικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας 27/05/2020
Τροποποιητική προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Βόλου 27/05/2020
Παράταση αιτήσεων σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου 27/05/2020
Παράταση αιτήσεων σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ειδικότητας Πλοηγού Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας 26/05/2020
Επανεκκίνηση διαδικασιών Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης - Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας Υψομέτρησης 22/05/2020
Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 19/05/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 14/05/2020
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας 13/05/2020
Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ειδικότητας Πλοηγού Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας 12/05/2020
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2020-2021 12/05/2020
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Θεσ/νίκης 12/05/2020
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου 12/05/2020
Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Π.Σ. ΒΟΛΟΥ έτους 2020 12/05/2020
Οριστικοί Πίνακες αποκλειόμενων και επιλεγέντων υποψηφίων ωρομίσθιων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 11/05/2020
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 11/05/2020

Σελίδες

Wildcard SSL