Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 20/03/2019
Απόφασης συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια για εξετάσεων προς απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη 20/03/2019
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποπρόγραμμα Β΄ Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ» του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-202 19/03/2019
Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την Εκμίσθωσης του Κυλικείου ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ 19/03/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 04/03/2019
Τροποποιητικός πίνακας δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2019-2020 27/02/2019
Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ και επιστροφή 22/02/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 20/02/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 20/02/2019
Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 01/2019 13/02/2019
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ Γ’, Δ΄ & ΣΤ΄ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 12/02/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 11/02/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 11/02/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 11/02/2019
Πίνακας τακτικών δρομολογήσεων πλοίων περιόδου 2019-2020 08/02/2019
Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 08/02/2019
Ημερήσια Διάταξη Αριθ. 01/12-02-2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σ.Α.Σ 08/02/2019
Κατάλογος αναθέσεων της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/3-3-2017 08/02/2019
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 01/2019 04/02/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών προς κάλυψη αναγκών του αυτόματου πωλητή που πρόκειται τοποθετηθεί στο εστιατόριο της Λέσχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 01/02/2019
Εξετάσεις Υποψήφιων Εκπαιδευτών Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών έτους 2019 31/01/2019
Απόφαση μετεγγραφής σπουδαστών ΑΕΝ Α΄ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 25/01/2019
Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης 24/01/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 23/01/2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά 23/01/2019

Σελίδες

Wildcard SSL