Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημνια
Τροποποιητική προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Βόλου 27/05/2020
Παράταση αιτήσεων σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου 27/05/2020
Παράταση αιτήσεων σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ειδικότητας Πλοηγού Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας 26/05/2020
Επανεκκίνηση διαδικασιών Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης - Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας Υψομέτρησης 22/05/2020
Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 19/05/2020
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 14/05/2020
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας 13/05/2020
Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ειδικότητας Πλοηγού Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας 12/05/2020
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2020-2021 12/05/2020
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Θεσ/νίκης 12/05/2020
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου 12/05/2020
Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Π.Σ. ΒΟΛΟΥ έτους 2020 12/05/2020
Οριστικοί Πίνακες αποκλειόμενων και επιλεγέντων υποψηφίων ωρομίσθιων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 11/05/2020
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 11/05/2020
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 11/05/2020
Προκήρυξη για την εισαγωγή ΙΔΙΩΤΩΝ στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 08/05/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 08/05/2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020 – 31.05.2020 05/05/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 04/05/2020
Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ε.Ε.Π. ακαδημαϊκου έτους 2019-2020 ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 01/05/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30/04/2020
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/2020 27/04/2020
Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ 30.03.2020 (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 23/04/2020
Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ 30.03.2020 (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 22/04/2020
Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) 22/04/2020

Σελίδες

Wildcard SSL