ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ Β. (1968-1969)

Wildcard SSL