Διεύθυνση Προσωπικού

Η Διεύθυνση Προσωπικού είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του στρατιωτικού προσωπικού που στελεχώνει τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ , καθώς και του προσωπικού που τοποθετείται, αποσπάται ή διατίθεται σε άλλους φορείς και Υπηρεσίες.

Η Διεύθυνση Προσωπικού διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:

   α)Τμήμα 1ο - Αξιωματικών

   β) Τμήμα 2ο - Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων

   γ) Τμήμα 3ο - Επιστασίας

   δ) Τμήμα 4ο - Ποινικών - Διοικητικών Υποθέσεων

 


 

Κατηγορία:


Wildcard SSL