Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδια για την ευρεία προβολή και τη δημιουργία θετικής εικόνας για το έργο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, μέσω της διοργάνωσης πάσης φύσεως κοινωνικών εκδηλώσεων και τελετών και της ενημέρωσης του κοινού διά του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

   β) Τμήμα 2ο - Κοινωνικών Εκδηλώσεων και Τελετών

   γ) Τμήμα 3ο - Εθιμοτυπίας

   δ) Τμήμα 4ο - Οικονομικών και Αρχειακού Υλικού

   ε) Τμήμα 5ο - Αθλητισμού

Κατηγορία:


Wildcard SSL