Δ/νση Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής του σχεδιασμού των συστημάτων στρατολογίας, κατάταξης, διοίκησης εκπαίδευσης, διαρκούς μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο - Κατάταξης και Βασικής Εκπαίδευσης

   β) Τμήμα 2ο - Διαρκούς Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης

   γ) Τμήμα 3ο - Νομοθεσίας

Κατηγορία:


Wildcard SSL