ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ. Λ/Χ ΒΟΛΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τόπος παράβασης: 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 28-05-2015 και ώρα 08:30, σε γενόμενο έλεγχο στον Κεντρικό Προβλήτα Λιμένα Βόλου, διαπιστώθηκε ότι διακινούσε με το υπ΄ αρίθμ. ΖΖΕ-5435 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, εμπορεύματα όπως μπαλαντέζες ρεύματος με φως, καλώδια ρεύματος αυτοκινήτου, συρματόσχοινο ρυμούλκησης Ι.Χ., πένσες, σετ κατσαβίδια, διάφορα ψαλίδια, σετ γαλλικών κλειδιών και άλεν, διάφορα μαχαίρια, πριόνια, ηλιοπροστασίες και άλλα εργαλεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα της από 28-05-2015  Έκθεσης Ελέγχου, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
5 000.00

Κατηγορία:

Νομοθεσία:


Wildcard SSL