Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών - Χερσαίων Μέσων

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών-Χερσαίων Μέσων είναι αρμόδια για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα πλωτά και χερσαία μέσα που διαθέτει το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των Επισκευαστικών Βάσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στον υποστηρικτικό τους ρόλο.

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών - Χερσαίων Μέσων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο - Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών Μέσων

   β) Τμήμα 2ο - Τεχνικής Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων

   γ) Τμήμα 3ο - Μελετών

   δ) Τμήμα 4ο - Επισκευαστικών Βάσεων

Κατηγορία:


Wildcard SSL