ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΦΟΙ ΠΟΪΡΑΖΗ & ΣΙΑ ΟΕ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 12-09-2015 και ώρα 01:20 διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή της και συγκεκριμένα εντός του υπό την ιδιοκτησία της ΦΙΧ ψυγείο με αρ. κυκλοφορίας ΤΚΝ 7105 με σκοπό την εμπορία – διακίνηση, είκοσι επτά (27) κιλά ιχθύες του είδους “merluccius merluccius” (βακαλάος) μικρού μεγέθους, διαστάσεων 16-18 εκατοστών [κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των 15 εκατοστών όπως αυτά ορίζονται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006]. 

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL