Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανακοινώνεται ότι την 24η-09-2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 στην αίθουσα 434 του κτιρίου του ΥΠΟΥΝΤ (πρώην Υ.Ν.Α) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του  Τακτικού Προέδρου και του Αναπληρωματικού Προέδρου  της Επιτροπής Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών έτους 2015.

Κατηγορία:


Wildcard SSL