Διεύθυνση Προμηθειών

Η Διεύθυνση Προμηθειών είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των προμηθειών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Διεύθυνση Προμηθειών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα 1ο - Προγραμματισμού Προμηθειών
   β) Τμήμα 2ο - Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών διαγωνισμών
   γ) Τμήμα 3ο - Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών
   δ) Τμήμα 4ο - Τεχνικών Προδιαγραφών

 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL