Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ) του ΥΠ.Ν.Ν.Π, ανακοινώνεται ότι την 9η-10-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην αίθουσα 434 του κτιρίου του ΥΠ.Ν.Ν.Π, (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί κλήρωση για την  συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής με τους αναπληρωματικούς τους  για την Παρακολούθηση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής" σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 09/2014 διακήρυξη ΥΝΑ.

Κατηγορία:


Wildcard SSL