Σχολή Λιμενοφυλάκων

Σχολή ΛιμενοφυλάκωνΦΕΚ 2148Β/2009

Η Σχολή εδρεύει στον Πειραιά και η εκπαίδευση διαρκεί μέχρι έξι (06) μήνες. Κατά τη διάρκειά της οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής.

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αποστρατεύονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, με το βαθμό του Ανθυπασπιστή ή Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου).Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά), σύμφωνα με την προκήρυξη. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Διαγωνισμοί Κατάταξης

Κατηγορία:


Wildcard SSL