Επιχειρησιακή δραστηριότητα Κέντρου Επιχειρήσεων Α/ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ. Α΄ εξαμήνου 2011

Επιχειρησιακή δραστηριότητα Κέντρου Επιχειρήσεων

Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Α΄ εξαμήνου 2011

Από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δημοσιοποιούνται στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) με το συντονισμό των διατιθέμενων επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και διάφορα συμβάντα που έλαβαν χώρα στις περιοχές δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών και αναφέρθηκαν στο αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), το Α΄ εξαμήνο του 2011.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL