Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 18-04-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα 434 του κτιρίου του ΥΝΑΝΠ στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου της "Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για ναυλώσεις πλοίων για θαλάσσια μεταφορά πολιτών που χρήζουν διεθνούς προστασίας".

Κατηγορία:


Wildcard SSL