Ανακοίνωση Τύπου - Σημεία παρέμβασης Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων σε εκδήλωση με θέμα «Οδηγώντας τη Ναυτιλία στην εποχή του LNG»

Ανακοίνωση Τύπου - Σημεία παρέμβασης Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων σε εκδήλωση με θέμα «Οδηγώντας τη Ναυτιλία στην εποχή του LNG»

 

Στο πλαίσιο των διοργανώσεων των Ποσειδωνίων 2016, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Λαμπρίδης, πραγματοποίησε ομιλία σε εκδήλωση για το έργο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Poseidon Med II, με τίτλο Leading shipping to the LNG era”, (Οδηγώντας τη Ναυτιλία στην εποχή του LNG).

 

Ο κ. Λαμπρίδης, στη βάση της πολιτικής και των στρατηγικών κατευθύνσεων του Υπουργείου, εξήρε τη σημασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως ναυτιλιακού καυσίμου στο άμεσο μέλλον και υπογράμμισε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατό να αποτελέσει μια από τις πλέον πρόσφορες λύσεις για τη Ναυτιλία. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή του LNG φαίνεται ότι θα απασχολήσει ουσιαστικά τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στη χώρα μας.

 

Η λύση του LNG θα εξυπηρετούσε μια φιλικότερη προς το περιβάλλον θαλάσσια μεταφορά και συνάδει πλήρως με την ενσωμάτωση της αρχής της αειφορίας στις μεταφορές, ενώ υπενθυμίζεται το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. που υιοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τον περιορισμό των ρύπων, τα εναλλακτικά καύσιμα και την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και μάλιστα σε συγκεκριμένους χρόνους. Πέραν τούτων όμως, οφέλη θα ήταν δυνατό να προκύψουν για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις λόγω του φθηνότερου καυσίμου – ακόμη φθηνότερου, πιθανολογείται, όταν η ζήτηση και η προσφορά επιτρέψουν μείωση των τιμών –, αλλά και για τους λιμένες που θα προσφέρουν ανεφοδιασμό πλοίων με LNG.

 

Οι απαιτήσεις που τίθενται για ναυτιλιακές επιχειρήσεις και λιμένες είναι μεγάλες και ο χρόνος αντίδρασης εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι θα καθορίσει τη θέση τους στην αγορά. Η μετάβαση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα γίνει κατά τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα του μέσου της θαλάσσιας μεταφοράς ή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων κατά τη ναυπήγηση νέων πλοίων ή τη μετατροπή υφιστάμενων και των λιμένων. Το κόστος του εγχειρήματος είναι εξαιρετικά υψηλό και καθοριστική θα είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, ευρωπαϊκοί πόροι θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν, για παράδειγμα από το Connecting Europe Facility (CEF – Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη) και το European Fund for Strategic Investments (EFSI – Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων), στο πλαίσιο του Πακέτου Junker.

 

Από την πλευρά του το Υπουργείο θα στηρίξει δυναμικά αυτή την προσπάθεια, τόσο σε επίπεδο διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας διάφορες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με την αγορά, τους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης των Λιμένων, συναρμόδια Υπουργεία και άλλους φορείς. Εξάλλου έχει ήδη συσταθεί Διϋπουργική Επιτροπή για την εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων και στο επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι προσπάθειες για την κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου σχετικά. Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη χρονικής συμπόρευσης πλοίων και σταθμών ανεφοδιασμού με LNG, στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ανεφοδιασμού στους λιμένες. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η μετατροπή πλοίων που θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο διάστημα θα είναι δυνατό να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και στα ελληνικά ναυπηγεία. Η έγκαιρη προετοιμασία θα επιτρέψει τη διεκδίκηση ενός μεριδίου της αγοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε και θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά. 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL