Διμερής συνάντηση κ. ΥΝΑΝΠ με αντιπροσωπεία του Παναμά αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Διοικητή Ναυτιλιακής Διοίκησης, την Πρέσβειρα και Γενική Πρόξενο, τον Γενικό Διευθυντή Εμπορικής Ναυτιλίας & τη Γενική Διευθύντρια Ναυτεργασίας, Πειραιάς 09/06/16

Την 09.06.2016 πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο περιθώριο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016», συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα με Αντιπροσωπεία του Παναμά αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Διοικητή της Ναυτιλιακής Διοίκησης του Παναμά κ. Alejandro Agustin Moreno (αντιστοιχία Υφυπουργού), την Πρέσβειρα Παναμά και Γενική Πρόξενο στην Ελλάδα κα. Cristina Liakopulos de Papadikis, το Γενικό Διευθυντή Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Fernando Solorzano, και τη Γενική Διευθύντρια Ναυτεργασίας κα Magdalena Carrera Ledezma, προκειμένου συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, κατόπιν πρωτοβουλίας της παναμαϊκής πλευράς.

 

Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα, υπήρξε κοινή η διαπίστωση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι δύο πλευρές στην παγκόσμια ναυτιλία και στη διεξαγωγή του παγκόσμιου δια θαλάσσης εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως ένα πρόσφορο πεδίο δυναμικής και επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Υπουργός είχε την ευκαιρία να τονίσει τη σημασία της ναυτιλίας ως πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξη, την τόνωση απασχόλησης και την κοινωνική ευημερία της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε την παναμαϊκή πλευρά για τις πολιτικές προτεραιότητες του Υπουργείου, που έχοντας στο επίκεντρο την Ελληνική ναυτιλία και τον Έλληνα ναυτικό, στοχεύουν αφενός στην περαιτέρω αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και εκπαίδευσης των ναυτικών, και αφετέρου στη διασφάλιση ενός δυναμικού, φιλικού και κοινωνικά ανταποδοτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλο το εύρος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στον κ. Αναπληρωτή Διοικητή της Ναυτιλιακής Διοίκησης του Παναμά να αναφερθεί στις εργασίες επέκτασης της Διώρυγας του Παναμά οι οποίες ολοκληρώνονται εντός του Ιουνίου 2016.

 

Κατά τη διμερή συνάντηση, υπογραμμίσθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, και ιδίως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπου οι δύο χώρες εκλέγονται σταθερά στην «Κατηγορία Α» του Συμβουλίου και συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες των Οργάνων και Επιτροπών του. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσθηκε η σημαίνουσα σημασία του έργου του IMO αναφορικά με τη δημιουργία και εφαρμογή ενός ομοιόμορφου πλαισίου συμφωνηθέντων κανόνων οι οποίοι θα αποτελέσουν το κλειδί για τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας για τα επόμενα χρόνια.

 

Επιπρόσθετα, ετέθη η ανάγκη περαιτέρω προώθησης του ναυτικού επαγγέλματος μέσω της διαρκούς αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης και της διασφάλισης βέλτιστων συνθηκών εργασίας για τους ναυτικούς.

 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνέχισης του εποικοδομητικού επίπεδου συνεργασίας που έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ των δύο χωρών με το πέρασμα του χρόνου.

Κατηγορία:


Wildcard SSL