Διμερής Συνάντηση κ. ΥΝΑΝΠ με τον Βρετανό Υφυπουργό Μεταφορών κ. Rombert Goodwill

Διμερής Συνάντηση κ. ΥΝΑΝΠ με τον Βρετανό Υφυπουργό Μεταφορών κ. Rombert Goodwill

 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσας συναντήθηκε την 07/06/2016 στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου, με τον Βρετανό Υφυπουργό Μεταφορών κ. Robert Goodwill και τον Πρέσβη Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα κ. John Kittmer, κατόπιν πρωτοβουλίας της Βρετανικής πλευράς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εκδηλώσεων της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης ΄΄ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016΄΄ με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τη ναυτιλία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο κ. Υπουργός απέδωσε έμφαση στον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δυο χώρες στη διεξαγωγή του παγκόσμιου δια θαλάσσης εμπορίου, ως παραδοσιακά ναυτιλιακά κράτη. Επίσης, ο κ. Υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τη βρετανική πλευρά για τις πολιτικές προτεραιότητες του Υπουργείου, που έχουν στο επίκεντρο τους την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής ναυτιλίας, την ισχυροποίηση του ελληνικού ναυτιλιακού cluster, την προώθηση της ναυτικής απασχόλησης στη ξηρά και στη θάλασσα, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και την περαιτέρω ανάδειξη των ελληνικών λιμένων σε ισχυρούς κόμβους στην Ανατολική Μεσόγειο και πύλες εισόδου στην Ε.Ε., τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, τόσο όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές όσον και τις επιβατικές μεταφορές και κρουαζιέρα.

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καταλυτικό ρόλο του City του Λονδίνου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου και στην ισχυρή παρουσία των ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών στο City του Λονδίνου, η οποία συμβάλει στη διαμόρφωση άρρηκτων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των δυο χωρών και αποτελεί σταθερή βάση για την αναβάθμιση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων.

 

Κατά τη συνάντηση η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ετέθησαν ζητήματα διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Έμφαση δόθηκε σε επίκαιρα θέματα της ναυτιλίας, όπως οι εκπομπές αέριων ρύπων από πλοία, η διασφάλιση υψηλού επιπέδου διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών, η πειρατεία και η τρομοκρατία, όπου σε σημαντικό βαθμό παρατηρείται σύγκλιση θέσεων και προτεραιοτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσθηκε η σημαίνουσα σημασία του έργου του IMO αναφορικά με τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου πλαισίου συμφωνηθέντων κανόνων με παγκόσμια εφαρμογή. Ειδική αναφορά έγινε, επίσης, στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος, καθώς και στην άριστη συνεργασία των δύο μερών μέσω της υποστήριξης της βρετανικής πλευράς με την διάθεση σκαφών για την υποστήριξη των σχετικών επιχειρήσεων.

 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη σημασία της ναυτιλίας ως πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και να υπογραμμίζουν την κοινή προσέγγιση των προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής πολιτικής των δύο χωρών, η οποία συνιστά εφαλτήριο συνεχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και πολυμερές επίπεδο.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL