Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 01-07-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στο Γρ. 324  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου της έκτακτης Επιτροπής  Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Προμήθεια σαράντα (40) Περιπολικών Οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick-up” συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL