Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας

Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Λιμενικών Αρχών όσον αφορά την εφαρμογή και τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας, την προστασία των αλιευτικών πόρων και την διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και αποθεμάτων.
Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα 1ο - Αστυνόμευσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Επιθεωρήσεων Αλιείας
   β) Τμήμα 2ο - Εφαρμογών Ελέγχου Αλιείας και Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών
   γ) Τμήμα 3ο - Ενωσιακής και Διεθνούς Συνεργασίας Ελέγχου Αλιείας

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL