Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 01-07-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στο Γρ. 324  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του κληρωθέντος Προέδρου στην υπό συγκρότηση έκτακτη Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Προμήθεια δέκα (10) Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων” συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL