Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04-07-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στο Γρ. 324  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του κληρωθέντος 1ου τακτικού μέλους στην υπό συγκρότηση έκτακτη Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στην “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)” συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL