Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 19-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα 434 του κτιρίου του ΥΝΑΝΠ στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση: 1) του αναπληρωτή Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και 2) της  αναπληρώτριας γραμματέως της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και 3) της αναπληρώτριας γραμματέως της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 & Προσφυγών του Ν. 3886/2010.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL