Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας είναι αρμόδια για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοϊας στους χώρους ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, την προώθηση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου.
Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα 1ο - Ασφαλούς Ναυσιπλοϊας
   β) Τμήμα 2ο - Ναυτικών Ατυχημάτων
   γ) Τμήμα 3ο - Δικαστικού και Κανονισμών

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL