Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 29-07-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στα έργα:
1.1 “Αναβάθμιση RADAR – ARPA σε προσομοιωτή γέφυρας για τις ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Σχολή Πλοιάρχων) και προμήθεια προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (Σχολή Πλοιάρχων)“ συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 665.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και

1.2 “Προμήθεια και οργάνωση εργαστηρίων: (α) Ηλεκτρικών Μηχανών, (β) Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, (γ) Καυσίμων -  Λιπαντικών, (δ) Ψύξης – Κλιματισμού και (δ) Ψηφιακών Συστημάτων - PLCγια την ΑΕΝ ΧΙΟΥ (Σχολή Μηχανικών)“ συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 662.912,00 €
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL