Δραστηριότητα Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κατά τον μήνα Αύγουστο 2011

Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνεται η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κατά τον μήνα Αύγουστο 2011.

Ανάλυση καθώς και πίνακας δραστηριότητας του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. βρίσκεται στο www.hcg.gr.

Κατηγορία:


Wildcard SSL