Επιχειρησιακή δραστηριότητα Κέντρου Επιχειρήσεων ΑΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ. Α΄εξαμήνου 2011

Από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δημοσιοποιούνται στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) με το συντονισμό των διατιθέμενων επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και διάφορα συμβάντα που έλαβαν χώρα στις περιοχές δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών και αναφέρθηκαν στο αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), το Α΄ εξαμήνου του 2011.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:


Wildcard SSL