Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης

Η Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης είναι αρμόδια για την υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών ενεργειών και επιχειρησιακών δράσεων, για την αντιμετώπιση των περιστατικών έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας, καθώς και για τη λειτουργία και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος  Επικοινωνιών Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS)
(Κεφ. IV-Kan.4.1 Δ.Σ. SOLAS, ν. 1045, Α΄95)
Η Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα 1ο - Επιχειρήσεων Έρευνας-Διάσωσης
   β) Τμήμα 2ο - Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Συνεργασίας
   γ) Τμήμα 3ο - Επικοινωνιών Κινδύνου και Ασφάλειας

Κατηγορία:


Wildcard SSL