Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας

Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργική εκμετάλλευση, τη θέσπιση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου καθώς και την επιχειρησιακή οργάνωση σε ότι αφορά τα συστήματα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας και παράκτιας επιτήρησης θαλασσίου χώρου που σχετίζονται με τον εντοπισμό των πλοίων που διαθέτει ή χρησιμοποιεί το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα 1ο - Επιτελικής Εποπτείας
   β) Τμήμα 2ο - Επιχειρησιακής Εκμετάλλευσης
   γ) Τμήμα 3ο - Προγραμματισμού και Οργάνωσης

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL