Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την29-08-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στο Γρ. 324  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του κληρωθέντος Προέδρου της έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στην “Προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης/εξοπλισμού περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.” συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL