Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 31-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στο Γρ. 324  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του κληρωθέντος 1ου Τακτικού Μέλους της έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορά στην “Προμήθεια και οργάνωση εργαστηρίων: (α) Ηλεκτρικών Μηχανών, (β) Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, (γ) Καυσίμων-Λιπαντικών, (δ) Ψύξης-Κλιματισμού και (ε) Ψηφιακών Συστημάτων-PLC για την ΑΕΝ Χίου (Σχολή Μηχανικών)”, συνολικού εκτιμώμενου προυπολογισμού 662.912,00 €

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL