Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 05-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στο Γρ. 324  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση έκτακτης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών με εξειδικευμένα μέλη που αφορούν την «Παροχή υπηρεσιών του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής», προϋπολογισθείσας αξίας 500.000,00€ ανά μήνα παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL