8η Συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής εκπροσώπων Ελλάδας- Κύπρου επί θεμάτων Έρευνας -Διάσωσης και COSPAS-SARSAT

8η Συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής εκπροσώπων Ελλάδας-Κύπρου επί θεμάτων Έρευνας-Διάσωσης και COSPAS-SARSAT 
 
Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου επί θεμάτων Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε την 05-09-2016 στο Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ η 8η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής εκπροσώπων Ελλάδας-Κύπρου επί θεμάτων Έρευνας-Διάσωσης και COSPAS-SARSAT. Τις εργασίες χαιρέτισε ο Επόπτης ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νικόλαος ενώ αυτές συντονίστηκαν από τον Διευθυντή Επιχειρήσεων Αντιπλοίαρχο ΛΣ ΔΕΛΗ Ιωάννη.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς  ο Διοικητής ΕΚΣΕΔ/ΑΤ Σμήναρχος (Ι) ΨΩΜOΓΛΟΥ Παναγιώτης, ο επιτελής ΓΕΑ/Α1 Αντισμήναρχος (Ι) ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ Βασίλειος, ο Διοικητής του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών συστήματος COSPAS-SARSAT Πλωτάρχης ΛΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ Ευστάθιος,  ο Επισμηναγός (Ι) ΜΙΧΑΗΛΑΡΑΣ Στυλιανός από το ΕΚΣΕΔ/ΑΤ, η Επιτελής ΓΕΑ/Γ4 Επισμηναγός (ΜΗ) ΣΤΆΙΚΟΥ Ανδρονίκη, ο Υποπλοίαρχος ΛΣ (Τ) ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος και ο Υποπλοίαρχος ΛΣ ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΣ Σπυρίδων. Από κυπριακής πλευράς στη συνάντηση παρέστησαν ο Διοικητής του ΚΣΕΔ Λάρνακας Πλοίαρχος Κώστας ΦΥΤΙΡΗΣ και ο Σμηναγός ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ανδρέας.
Ως σημαντικότερα θέματα της συνάντησης σταχυολογούνται η περαιτέρω συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης και της Πρακτικής εφαρμογής διαδικασιών Έρευνας και Διάσωσης, που προβλέπονται από διεθνείς κανονισμούς για γειτονικά κράτη, καθώς και η σύναψη Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στην Αεροπορική Έρευνα και Διάσωση. Στο ίδιο πλαίσιο υπήρξε έντονη η επιθυμία και των δύο χωρών για τη συνέχιση συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων-εμπειριών στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διεθνείς συναντήσεις (COSPAS-SARSAT, ICAO-IMO) αλλά και σε ασκήσεις έρευνας-διάσωσης. 
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr
Σχετικά αρχεία: 

Wildcard SSL