Ενημέρωση ναυτικών ενόψει λήξης καταληκτικής ημερομηνίας πλήρους θέσεως σε εφαρμογή διατάξεων τροποποιημένης ΔΣ STCW 78 (ΜΑΝΙΛΑ 2010)

  Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη ΔΣ STCW 78 όπως ισχύει και το πδ 141/2014, τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας και τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται ή θα ισχύουν μετά την 01-01-2017 θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοχοι αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (α.ν.ι.) κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78 και οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Δεξαμενόπλοιων καθώς και Επιβατηγών (Ε/Γ) και Επιβατηγών – Οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων, οφείλουν να αντικαταστήσουν τον τύπο των κατεχόμενων πιστοποιητικών, τα οποία φέρουν ημερομηνία λήξης την 31-12-2016, με τον νέο τύπο α.ν.ι. αντίστοιχης τάξης υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

 

Κυρίως σε ότι αφορά α.ν.ι. Πλοιάρχων Α΄,Β΄,Γ΄ και Μηχανικών Α΄,Β΄,Γ΄ Ε.Ν. τονίζεται ότι προκειμένου να λάβει χώρα η ως άνω αντικατάστασή τους απαιτείται επιπρόσθετα η επιτυχής αποφοίτηση των κατόχων τους από το Ειδικό Τμήμα του Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Ε.Ν. (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) για προσαρμογή των γνώσεών τους με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Μανίλα 2010).

 

Εκτιμώντας: α) τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος σε σχέση με το χρόνο ναυτολόγησης- απόλυσης και το σημαντικό αριθμό των ναυτικών οι οποίοι θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών για την αντικατάσταση των αποδεικτικών ναυτικής τους ικανότητας με έμφαση σε αυτούς οι οποίοι θα πρέπει και να φοιτήσουν στα ΚΕΣΕΝ, και β) τις πεπερασμένες δυνατότητες για την έγκαιρη και ορθή εξυπηρέτηση της αθρόας προσέλευσης των ναυτικών στο ΔΕΚΝ Δ΄ (Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας-Μητρώα) και για την παροχή των σχολείων εκσυγχρονισμού στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, καλούνται:

Α) Οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για αντικατάσταση εκσυγχρονισμό των κατεχόμενων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (α.ν.ι.) - αδειών – πτυχίων Ε.Ν., λαμβάνοντας πληροφορίες όταν απαιτείται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ-ΣΣΠΜ) και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών

Β) Οι εφοπλιστικές και ναυτεργατικές Ενώσεις, να συνδράμουν το έργο της Διοίκησης ενημερώνοντας κατάλληλα τα μέλη τους. 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL