Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ναύλωση πλοίου για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί στη Μυτιλήνη και στο Hot Spot της Μόριας, μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ναύλωση πλοίου για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί στη Μυτιλήνη και στο Hot Spot της Μόριας, μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς.


Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  προχώρησε σήμερα Τρίτη 20/09/2016 στην ανάρτηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβασης με πλοίο που θα βοηθήσει στην έκτακτη, άμεση και επείγουσα ανάγκη φιλοξενίας και σίτισης μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα εντός του στρατοπέδου φιλοξενίας μεταναστών στη Μόρια Λέσβου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2016, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 20/09/2016 και ώρα 21.30. Η Σύμβαση θα αφορά στην χρονική περίοδο από 21/09/2016 έως 21/10/2016 με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα μήνα.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό το πλοίο θα  φτάσει στη Μυτιλήνη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που έχουν προκύψει σε σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας, αν κριθεί σκόπιμο από τους αρμόδιους φορείς.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος όπως έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.
 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL