Ματαίωση και επανάληψη διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2016, στην αίθουσα 317 του κτηρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2,  Τ.Κ. 185 10 Λιμένας Πειραιά μέχρι την Παρασκευή 23/9/2016 και ώρα 09:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL