Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών υποστήριξης θεμάτων του Κλάδου Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε διεθνές πολυμερές και διμερές επίπεδο, παγκόσμιο και περιφερειακό, όσον αφορά στη διαμόρφωση απαιτήσεων, στην ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδιασμού στη βάση των προτεραιοτήτων και των στόχων του Κλάδου και σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα και τις εξελίξεις που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και για την παρακολούθηση της προσαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και των διοικητικών πρακτικών.

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

   α) Τμήμα 1ο - Ευρωπαϊκής Ένωσης

   β) Τμήμα 2ο - Διεθνών Οργανισμών

   γ) Τμήμα 3ο - Εποπτείας, Στρατηγικής και Σχεδιασμού

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL