Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την  05-10-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 434 του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση των κάτωθι μελών που ορίστηκαν με τη (γ) σχετική:

α)Τέταρτου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, (ΜΠΥ) και,

β)Δεύτερου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Ειδών-Εργασιών  (αξίας 2.500 έως 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), (ΜΠΥ) εκτελών και χρέη Γραμματέως της Επιτροπής.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL